Revalidatie bij schouder instabiliteit

Revalidatie bij schouder instabiliteit

Tijdens een normaal bewegingspatroon wordt een spier snel opgerekt, gevolgd door een snelle verkorting (“Stretch-Shortening”). Tijdens het oprekken spant de spier aan, zodat de energie in de pees kan worden opgeslagen zodat een beweging efficiënter en gemakkelijker kan worden uitgevoerd, terwijl de schouder wordt gestabiliseerd.

Bij verminderde coördinatie spannen deze spieren minder goed of helemaal niet aan en kan de schouder (deels) uit de kom schieten ((sub)luxatie). Het lichaam heeft een prikkel nodig zodat de spieren toch tijdig en voldoende aanspannen en de juiste motoriek wordt hervonden. De FieldPower geeft een weerstand tijdens de hele beweging, dus ook tijdens de excentrische actie. Deze uitwendige weerstand is de prikkel (“trigger”) die ervoor zorgt dat de coördinatie weer genormaliseerd wordt en de schouder weer functioneel stabiel is. Het lichaam onthoudt het nieuwe coördinatie patroon.

Let op ! Toezicht door gekwalificeerd personeel is te allen tijde vereist wanneer de FieldPower wordt gebruikt tijdens revalidatie. Voer onderstaande oefeningen alleen uit onder begeleiding van een fysiotherapeut of ander gekwalificeerde professional.

Voorbeelden van oefeningen:

1e oefening serie: zijwaartse beweging achter-voor

  1. sluit het vrije blok op schouderhoogte aan, zodat de juiste krachtrichting wordt geleverd
  2. sluit de handriemen aan op de haak en steek je hand er in
  3. beweeg de arm langzaam van voor zijwaarts naar achteren.
  4. beweeg de arm snel naar achteren en stop dan ineens de beweging
  5. beweeg de arm snel naar achteren en meteen weer snel terug naar voren
  6. voer dezelfde oefeningen uit zonder weerstand
  7. dezelfde oefeningen maar nu met de elleboog gebogen
  8. dezelfde oefeningen, maar nu met het gezicht naar de FieldPower gericht

2e oefening serie: pull over (voor-achterwaartse beweging boven het hoofd)

3e oefening serie: low pull (voor-achterwaartse beweging laag, vgl. het werpen van een bowling bal)